Yilkins

Onze aanpak

Yilkins is een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in de technische processen van droging, scheiden, verbranding, torrefactie, pyrolyse en vergassing. Wij ontwikkelen hoogwaardige installaties die innovatieve oplossingen bieden voor onze klanten. Deze installaties waarderen laagwaardige reststromen op tot duurzame energiebronnen en hoogwaardige producten. Zo maken we, samen met onze klanten, de wereld snel minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Duurzame bronnen, toegevoegde waarde

Het opwaarderen van laagwaardige reststromen en biomassa residuen is een uitdaging die ons inspireert. Met slimme, innovatieve technologie zetten wij de kracht van de natuur zo verstandig mogelijk in. Potentiële vervuilingsbronnen, nutteloze industriële reststoffen of primaire materialen zonder commerciële waarde zetten we om in hernieuwbare energiebronnen met een hoge toegevoegde waarde, zoals: biobrandstoffen, energie, warmte, koeling of groene chemische grondstoffen.

Kleinschalig op wereldschaal

Bij Yilkins willen we een nieuw, technologische platform op de juiste schaal en vanuit het ‘local for local’ uitgangspunt implementeren. Daarom zijn onze installaties flexibel. Ze zijn semi transportabel en schaalbaar. Dit maakt onze techniek ideaal voor kleinschalige projecten en praktisch overal in de wereld toe te passen. Organisaties, waar ook ter wereld, kunnen zo hun eigen laagwaardige reststromen en biomassa residuen gebruiken om warmte, elektriciteit of koeling te produceren. Op deze manier kunnen nutteloze reststoffen omgezet worden in een duurzame lucratieve oplossing. Deze kleinschaligheid kan op wereldschaal worden ingezet. Dát is de Yilkins-gedachte.

Circulaire economie op lokaal niveau

Bij Yilkins geloven we sterk in het potentieel van lokale economieën. Lokale ondernemers, instellingen en autoriteiten kunnen iets voor hun gemeenschap betekenen door op een duurzame manier energie te produceren. Zij kunnen hun eigen middelen strategisch gebruiken om technische en economische behoeften op te lossen. Zo’n circulaire economie zorgt voor veel voordelen op de lange termijn. Het biedt de gemeenschap onafhankelijkheid, vermindert de milieu-impact, zorgt voor een betere inzet van reststromen en een constante groei van de economie.

Leren door te doen

Bij Yilkins zitten we niet stil. Om al deze technische processen mogelijk te maken, ontwerpen en bouwen wij steeds weer nieuwe hoogwaardige installaties. Doordat we kritisch kijken naar aannames en benaderingen en luisteren naar de behoefte van onze klanten, worden onze installaties en concepten nog duurzamer en efficienter. Door onze ideeen continu te testen en te onderzoeken blijft ons team scherp. Leren door te doen! Dat zorgt ervoor dat we steeds meer kennis, ervaring en nieuwe inzichten krijgen over innovatieve technologiën. En dát maakt dat we de kracht van de natuur verstandig kunnen blijven inzetten.

Is uw bedrijf klaar voor de toekomst?

Bent u op zoek naar integrale oplossingen om de duurzaamheid van uw industriële activiteiten te optimaliseren? Yilkins staat klaar om met u de uitdagingen van een cruciale missie onder ogen te zien: onze wereld een duurzamere plaats te maken voor de huidige en toekomstige generaties.

Contact

Rob Voncken 

 CEO

 • Voormalig executive director in de (bio)chemie en materialen (innovatie en toepassing)
 • Innovatieve ondernemer in het ‘biobased business’ landschap

Rob Voncken is een innovatieve ondernemer, die zich inzet voor een circulaire economie. Hij heeft gewerkt bij verschillende vooraanstaande innovatieve technologiebedrijven, zowel nationaal als internationaal. In de (bio) chemische industrie heeft hij in verschillende leidinggevende functies veel ervaring opgedaan. Rob voelt zich verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan een duurzame omgeving voor toekomstige generaties. Hij werkt graag in een inspirerende zakelijke omgeving met belanghebbenden die de drive hebben om een echte circulaire groei-economie te bouwen. Voor hem is werken voor Yilkins de manier om uitdagingen en risico’s in voordelen te veranderen.

Patrick Bergman 

 CTO

 • Voormalige projectleider en manager Research & Development
 • Consultant in conceptualisering en optimalisatie van biomassaprocessen
 • “Denken en doen” in alle thermische conversieprocessen
 • Autoriteit op het gebied van torrefactie / vergassing

Patrick neemt meer dan vijftien jaar ervaring in de ontwikkeling en exploitatie van biomassaconversies en afvalverwerkingstechnologieën mee naar Yilkins. Hij vertegenwoordigt het ‘denken en doen’ bij het toepassen van biomassa-opwaardering en cascaderingstechnieken, zoals torrefactie, pyrolyse, vergassing en verbranding. Patrick’s aanpak maakt hem onderscheidend. Hij heeft zijn eerste ervaring in het heropstarten van torrefactie onderzoek opgedaan bij ECN. Daarna heeft hij een tijdje als consultant gewerkt. In die periode heeft hij zich bezig gehouden met conceptualisering en optimalisatie van de trapsgewijze cascaderingsprocessen van biomassa. Voordat Patrick CTO bij Yilkins werd, was hij manager Research & Development bij een ‘bio-based’ organisatie. Daar herontwierp en demonstreerde hij, met zijn team, de werking van een semi commerciële torrefactie procesinstallatie. Dankzij zijn opleiding, ervaring en ‘hands-on’ aanpak wordt hij beschouwd als één van de topautoriteiten in dit vakgebied.

Rob Boers 

 Installation & Operations

 • Voormalig projectmanager (pellet en verwerkingstechnologie)
 • Praktische ervaring in het bouwen en opstarten van droog-, pelletiseer-, torrefactie-, vergassings- en recyclinglijnen

Rob Boers is de technicus binnen het team van Yilkins. Hij is praktisch ingesteld en een echte ‘doener’. Op het gebied van constructie, montage, het in bedrijfstellen en onderhouden van installaties binnen de afvalverwerking en thermische processen heeft hij meer dan 30 jaar ervaring. Hij is betrokken geweest bij verschillende biomassaprojecten en heeft daarvoor installaties voor vergassing, droging en torrefactie gebouwd. Ook heeft hij internationale ervaring opgedaan bij een organisatie waar hij verantwoordelijk was voor de verbetering van de technologie voor vermalen en verdichten (pelletiseren). Rob is een belangrijk lid binnen het team van Yilkins. Hij weet, door zijn kennis en expertise, de installaties zo te bouwen dat de apparaten een optimaal resultaat behalen en makkelijk in gebruik en te onderhouden zijn. Hij heeft een zeer groot netwerk van leveranciers en fabrikanten van apparatuur en onderdelen.

Ares Driessen 

 Project Management

 • Achtergrond als operationele/project manager bij verschillende industriele organisaties
 • Meer dan 10 jaar hands-on ervaring met engineering, constructie en commissioning van biomassa plants

Ares is een doelgerichte project- en operations manager met een commerciële mindset, analytische vaardigheden en sterke vaardigheden op het gebied van people management. Energiek en met een brede interesse brengt hij een ondernemende en innovatieve sfeer. Zijn achtergrond is werktuigbouwkunde met een specialisatie in het ontwerp van procesapparatuur.

Jan Oltvoort 

 R&D, Process Engineering

 • Voor zijn master- en onderwijsprojecten diverse biomassa verwerkingsstudies opgezet en uitgevoerd
 • Als proces technoloog ervaring opgedaan bij verschillende organisaties

Jan Oltvoort heeft scheikundige technologie gestudeerd aan de Universiteit Twente. Tijdens zijn afstuderen heeft hij ervaring opgedaan op de Research & Development afdeling van een ‘bio-based’ organisatie. Daar heeft hij, samen met Patrick Bergman gewerkt om het torrefactie proces verder te ontwikkelen. Tijdens deze periode heeft hij bewezen een waardevolle kracht te zijn. Jan heeft ook ervaring opgedaan op het gebied van kleinschalige verbranding van biomassa. Nu zet hij zijn analytisch vermogen en ervaring in voor het ontwerpen van de Yilkins-technologie. Hij heeft een zeer analytische geest en deelt de passie van het bedrijfsconcept van Yilkins. Hij heeft het vermogen om de biomassaconversie naar de volgende fase in de energietransitie te brengen.

Joris Spaan 

 Marketing, Business Development

 • Brede ervaring opgedaan in Business Development
 • Ondersteunend aan bedrijven en organisaties om hun weg te vinden in de nieuwe economie van nu; dé circulaire economie
 • Een gebalanceerde combinatie van zakelijke gevoel, netwerk en technische achtergrond

Joris is onder andere specialist in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe business modellen in de ‘bio-based’ economie; de economie die draait op biomassa als grondstof. Als business manager heeft hij ervaring opgedaan in het managen en realiseren van omvangrijke transities. Als uitstekend people manager kan hij medewerkers in een organisatie en partners enthousiasmeren en stimuleren. Als bruggenbouwer is hij in staat om ondernemingen te laten samenwerken en te verbinden. Hij neemt daarbij graag de leiding om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen van idee, in een heldere business case, tot aan realisatie van het project.

Juan Carlos Estrada 

 Business Development

 • Voormalig project ontwikkelaar in de bio-energie sector bij Bridging Competencies
 • Een multidisciplinaire achtergrond: duurzaam ondernemen, processen, de academie en de kunst
 • Ideale verbinder tussen de Spaanstalige landen en Nederland

Juan Carlos Estrada is gespecialiseerd in communicatie (hij heeft Literatuur en Taalkunde gestudeerd) als business developer, leraar en schrijver. Hij heeft een multidisciplinaire carrière in verschillende sectoren: duurzaam ondernemen, projecten, de academie en de kunst. Met zijn Spaanstalige achtergrond is hij de ideale contactpersoon tussen Nederland en de Spaanstalige landen. Juan heeft, als projectontwikkelaar, meer dan vijf jaar ervaring in de bio-energie sector. Zijn focus ligt op de ‘biomassa upgrading’ processen en de productie van ‘bio-based’ brandstoffen.

Machiel Leliefeld 

 Business Development

 • Voormalig directielid van verschillende organisaties (internationaal)
 • Meer dan 20 jaar ervaring in handel, grondstoffen en verwerkende industrie (ook internationaal)
 • Breed (internationaal) netwerk, met name op de continenten Azië en Afrika
 • Analytisch vermogen en commercieel inzicht

Machiel heeft meer dan twintig jaar ervaring in de internationale handel van grondstoffen. Hij werkte onder meer als commercieel directeur voor een cacaofabriek in Nigeria. Hij heeft een ruime ervaring met diverse stromen grondstoffen, en hun bij- en afvalproducten, maar ook met de verwerkende industrie. Door zijn ruime internationale ervaring, zijn beheersing van talen, en zijn brede internationale netwerk is hij in staat om voor de Yilkins technologie de business development in Azië en Afrika op te zetten. Hij heeft bovendien een goed commercieel inzicht, en kan derhalve ook instrumenteel zijn bij het realiseren van afzet voor de Yilkins producten.

Ivanka Meuleman 

 General Affairs & Purchasing

 • Voormalig management lid in industriële omgevingen en verantwoordelijk voor organisatie processen, human resources, supply en demand
 • Ontwikkeling van solarparken vanaf 12 MWp
 • Lid van de raad van Commissarissen bij een organisatie op het gebied van sport en welzijn

Ivanka heeft meer dan 15 jaar ervaring in industriële omgevingen en heeft een brede kennis en ervaring ontwikkeld in deze sector. Ze is gespecialiseerd in het ontwerpen en structureren van organisatieprocessen, waaronder inkoop, HRM en administratie. Ook is ze partner bij een ontwikkelaar voor solarparken. Verder is ze ook nog actief als toezichthouder bij een organisatie die zich inzet voor een gezonde en actieve leefstijl. Door haar brede werkervaring in diverse sectoren kan ze snel schakelen in het proces van idee ontwikkeling tot realisatie en alles wat hier verder bij komt kijken.

Yilkins Drooginstallaties

 • Nieuw eigen ontwerp- en productieproces.
 • Volledig aangepaste ontwerpoplossingen: technisch, operationeel en financieel
 • Flexibel team met een schat aan ervaring en kennis.
 • Persoonlijk, creatief, open en transparant.
 • Klantgericht
 • Innovatief

Onze oplossingen voor het drogen van biomassa-residuen ontwikkelen en produceren wij zelf. Om deze innovatieve technische processen mogelijk te maken, ontwerpen en bouwen wij steeds weer nieuwe hoogwaardige installaties. Door elke keer weer te testen en te onderzoeken krijgen we steeds meer kennis, ervaring en nieuwe inzichten over duurzame toepassingen.

Onze technologie is ontworpen om de winstgevendheid van het proces te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen. Onze duurzame drogingsinstallaties maken we op maat, bieden we tegen de laagste investerings- en operationele kosten en installeren we lokaal: daar waar de biomassa-residuen zijn.

Wij zijn een flexibel team en hebben jarenlange ervaring en kennis in de processing industrie: het drogen en de opwaardering van biomassa naar duurzame brandstoffen. Doordat we kritisch kijken naar ideeën, aannames en benaderingen, worden onze installaties en concepten alsmaar duurzamer en efficienter.

Bij Yilkins denken we mee over hoe onze klant de duurzaamheid van haar industriële activiteiten kan optimaliseren. Wij zijn haar van dienst vanaf het begin van het proces – tot aan het afzetten van de gedroogde producten op de markt en de ontwikkeling van de waardeketen.

Hoe het eindproduct van onze installaties er precies uitziet – is aan onze klanten. Bij Yilkens evalueren we de problemen, uitdagingen, doelen en behoeften van iedere klant. Het resultaat is een milieuvriendelijke en klantgerichte oplossing op maat.

Wij passen de basisprincipes van de Fluidized Bed technologie op een innovatieve, revolutionaire manier toe en bieden een totaal concept. We kunnen onze installaties op kleine schaal ontwerpen en bouwen, installeren en onderhouden.

Download
onze brochure

Lees alles over onze duurzame drooginstallaties en haar belangrijkste eigenschappen in onze brochure. Geef uw naam en e-mailadres op en download de brochure in pdf!